top of page

Bakgrunnen til oppstart av frivillig organisasjon

Jeg har selv vært halvt uføretrygda. På grunn av helseskader etter krenkelser i ungdomsåra. Etter en stund på uføretrygd, ble det klart for meg at  hjelpesystemene ikke hadde hatt god nok hjelp for mine plager. Med akupunktur og fantastisk støtteapparat har jeg nå fått deler av helsen tilbake. Nå vil jeg hjelpe andre med min erfaring.


Jeg har også i mange år kjent på forskjellen på helsen når jeg er glad eller trist. Når jeg er glad, føles alltid helsen mye bedre enn når jeg er trist. Dessuten produserer kroppen gladhormoner når vi ler. Dette beskytter mot sykdom. Navnet "Den Glade Kropp," illustrerer dessuten at følelsene sitter fast inni kroppen. Slik skulpturene i Frognerparken viser oss. 


Ordet arbeidshelse kom jeg på under et mat - og helsekurs for innvandrerkvinner. Legene deres var ikke spesielt opptatt av at de skulle komme seg i jobb, og Nav hadde ikke lov til å bry seg om helsa deres. Og hva ble resultatet? Damer med dårlig helse uten jobb. Nå er ideen at hele samfunnet må ha som mål å tilrettelegge for at enkeltmennesker og befolkningen får best mulig arbeidshelse. Da blir vi skattebetalere istedenfor trygdemottakere.

Formell kompetanse

Jeg er sykepleier fra 1982, og har embetseksamen i sykepleievitenskap fra 1992. Yrkeserfaringen min er både fra sykehus og kommunehelsetjenesten. I sistnevnte har jeg jobbet på forskjellige nivåer, og i forskjellige kommuner. Jeg har også jobbet mye med flyktningfamilier, og i lang tid med en gutt med cerebral parese. Dessuten er jeg musikkterapeut, og hadde gleden av å jobbe fire år i to sykehjem her i hjemkommunen med dette. Mange av jobbene jeg har nevnt her har vært i reduserte stillinger.


For øvrig har jeg fått anledning til å rydde i en god del helseavdelinger i forskjellige kommuner. I de tidligere nevnte jobber. Som organisasjonsutvikler har jeg identifisert faktorer som er til hinder for god arbeidshelse i avdelinger og institusjoner. For deretter å sette inn tiltak som møter hele kroppens behov, som er nødvendig for god arbeidshelse. 


De siste fem åra, har jeg dessuten laget analyserapporter fra forskjellige hjørner av Nav, helsevesen, barnevernet og systemet rundt voldsoffererstatning. Og sendt det til Stortinget og Regjeringen. Jeg har dessuten nettopp vært i ledelsen i facebookgruppa "Folkeopprøret mot kutt i trygde-og pensjonsytelser". Fordi rettferdighet er svæææært viktig i alle mine gjerninger.


Samarbeidspartnere

Demokratiskolen, Kjersti Almåsvold, Asker

Ringen Apotek, Fjerdingby

Argana Helse, Inger Johanne Solend, Fjellhamar

Vanitas kroppsterapi og magedansskole, Vanita Gro Elton, Rælingen

Janne Nordvang, karikaturtegner

Anthony Bakke, 15 år 

Heksedansegruppa mi

Foto: Danielle Halluin

bottom of page