top of page

Arbeidshelse  istedenfor uføretrygd

Hva blir du glad av?

Norge trenger arbeidsfolk med best mulig arbeidshelse. Derfor vil vi bidra til å stoppe den månedlige veksten av uføre mennesker. Vi vil hjelpe til og lage glade kropper som holder seg friske og mest mulig arbeidsføre. Noen blir glade av fargerike blomsterbilder, av å danse, av å kle seg ut. Andre blir glade av å være med familie og venner. Mange sier de blir glade av å lytte til musikk eler gå på teater eller maleriutstilling. Hva blir du glad av? Det gjelder å gjøre mye av det du blir glad av. Da blir ikke kroppen så lett syk. Den Glade Kropp er navnet på vår frivillige organisasjon. Definisjon på arbeidshelse

En definisjon på arbeidshelse, er at dette er den beste helsa hver især kan oppnå. Når man har den beste helsa som er oppnåelig i egen kropp, kan man være i jobb og bli skattebetaler. Med de ressursene hver enkelt har. 


Arbeidshelse avhenger blant annet av hvordan hjelpesystemer, arbeidsplasser og skoler er bygget opp.

I dag er det systemer i helsevesenet, Nav, hos arbeidsgivere og i skoler som hindrer at mennesker utvikler maksimal arbeidshelse. Både hvordan organisasjonen er bygget opp, og hvordan man jobber, kan tilrettelegges for bedre arbeidshelse. Og en kan med fordel få inn mere som gjør mennesker glade.Kroppers behov må dekkes for å få god arbeidshelse

Kroppene våre har elementære behov som må møtes hver dag og hver uke. Å kjenne følelsene sine og uttrykke disse, nok søvn, nok sex, og et solid støtteapparat fra vugge til grav er bare noen av alle behov kroppen er medfødt. Helsevesen, Nav, arbeidsplasser og skoler må innrettes etter disse behovene. Fritiden også. Dette vil kunne være beste forebygging mot sykdom. Å få fokuset over på kroppens elementære behov, tror vi dessuten vil senke kroppspresset om utseendet som er et stort problem for mange i dag. Humor er bra for helsa

Humor er bra for helsa. Det finnes i dag en rekke helseplager som er tabubelagte, som vi tenker å lage om til sketsjer og tulle med. Spesielt plager som handler om underlivet er vanskelig for mange. Som sykepleier har jeg sett mye av dette. Alle kroppsdeler er like viktige for å få glad kropp og god arbeidshelse. Derfor vil vi løfte frem tabu-kroppsdelene. Vi ser også det er tabu å snakke om følelser og psykiske problemer, og også om hvordan dette påvirker den fysiske helsen. Dette med seksuell legning kan også være vanskelig for mange. Alle  skadene som ungdommer og voksne har etter krenkelser i barndommen, er dessuten et underkommunisert tema. Når det hviler tabuer over så mange helseområder, hindrer det mennesker i å få best mulig arbeidshelse.Arbeidsmiljøloven og helsefremmende adferd

Vi mennesker har god beskyttelse i Arbeidsmiljøloven når vi er på jobb. Arbeidsgivere skal faktisk ordne  helsefremmende arbeidsmiljø for oss. Vi har mye erfaring med gode arbeidsmiljø der lederne tar dette på største alvor, og følgelig har ordnet grunnlag for den beste arbeidshelsen. Men vi har minst like mye erfaring med det motsatte. Der er det også gjerne høyt sykefravær og mange som sier opp stillingene sine. 


Helsefremmende adferd er dessuten en kjerne i vår jobb. Unger og voksne trenger å lære mere om hvordan følelser og kropp henger sammen, og hvordan vi må utnytte dette bedre for å holde oss friske. Og ikke minst hvordan vi skal bli bedre på å styrke immunforsvaret vårt. Også dette om hvordan ytre påvirkninger både kan være helsefremmende og helseskadelige, trengs det mere kompetanse om. Over alt på arbeidsplasser og i skoler. 


Å gjøre små endringer kan skape store forskjeller. Vi er gode på å avdekke hindringer for god arbeidshelse nokså raskt, og foreslå enkle tiltak. 

Hva jeg tilbyr:

Organisasjons- og lovanalyser

Vi tilbyr analyse av organisasjoner og lovverk, med det mål å identifisere faktorer som er til hinder for god arbeidshelse. Vi er videre behjelpelige med å finne målrettede tiltak. Både når det gjelder å forbedre strukturer og prosesser i helsevesen, Nav, hos arbeidsgivere og skoler. Vi er også behjelpelige med å sette i verk og gjennomføre tiltak.

Lage sjekkliste over kroppens elementære behov som grunnlag for nevnte analyser, og til  kvalitetssikring

Vi lager en sjekkliste over hva kroppens elementære behov er for noe. Denne sjekklista kan videre brukes til kvalitetssikring med jevne mellomrom. Over alt i samfunnet.

Sketsjer

Vi har laget noen prøvesketsjer om urinlekkasje, grevinneheng, og undervisning om følelser. For å se dette, se Facebooken min. Klikk på f-en under her. Hun Magda som er avbildet under her, har litt lekkasjeproblemer. Hun har endelig kvinnet seg opp, trosset skammen og gått til apoteket. Her har hun kjøpt seg store bind både til dag- og nattbruk.  Flere sketsjer vil følge om helseskader etter krenkelser i barn- og ungdomsår, om at innestengte følelser er årsak til de fleste sykdommer, og om kroppspress. Blant annet.


Kontaktinfo:

Adresse:

Den Glade Kropp 

Org.nr. 920900895

Ternevegen 11

2008 Fjerdingby


E-mail: aagotdahlen@gmail.com

Tlf: 95811874

Hours

Social

bottom of page